© 2014 by CREATIVE
B I O G R A F I J A

Aleksandar Dević rodjen 1954.g. u Beogradu .
Srednju Umetničku školu završio u Nišu.
Fakultet primenjene umetnosti u Beogradu 1978.godine.
Postdiplomske studije 1998.godine na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu, odsek grafike.


Član ULUS-a, Udruženje likovnih umetnika Srbije, slikarska sekcija od 1986.godine.
Učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama i zajedničkim izložbama članova ULUS - Niš .
Zadnjih godina intenzivnije se bavi kompjuterskom Grafikom.
   
Kratko vreme radio kao profesor kompjuterske grafike i grafičkog oblikovanja u srednjoj Umetničkoj školi u Nišu.Tokom 2003. i 2004.godine predavao na Fakultetu umetnosti u Nišu dva predmete: Grafičke komunikacije i Prostorna grafika.

Od 2000. Do 2004. godine bio je director Galeriji savremene umetnosti u Nišu.

Zajedničke izložbe :
1978.g. Grafički Kolektiv Beograd " Grafičari78 "
1986.g. Prolećna izložba ULUS- a Niš
1978.g. Zlatno Pero Beograda
1987.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1988.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1989.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1990.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1991.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1992.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš - Pirot
1992.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1993.g. Prolećna izložba ULUS-a, Niš
1994.g  Niški crtež
1994.g. Prolećna izložba ULUS- a Niš
1995.g. Prolećna izložba ULUS - Niš - Beograd
1995.g  Niški crtež
1995.g. Prolećna izložba ULUS-a Niš
1996.g. Prolećna izložba ULUS-a Niš
1997.g. Prolećna izložba ULUS-a Niš
2001.g. Prolećna izložba ULUS-a Niš - Pirot
2002.g. Prolećna izložba ULUS-a Niš
2009.g. "Nogom u grobu " Njujork, Ico Galleri
2010.g. "Čudni Dizajn" Njujork Ico Galerija
2011.g. "Mašta u ogledalu" Njujork, Amsterdam Vitni Galerija
2012.g.  "Art in Focus", Njujork
2013.g.  Niški crtež
2014.g.  Izložba UMUS-a

Samostalne izložbe :

1978.g. Univerzitet Niš
1991.g. Galerija Zograf - Niš, grafike
1994.g. Galerija Teofano - Volos Grčka
2005.g. Galerija Srbija - Izložba grafike
2017.g. Univerzitetska galerija Vranje - Srbija - grafike
2017.g. Galerija savremene likovne umetnosti Niš - slike
2018.g. Srpski kulturni centar, Budimpešta, Grafika
2018.g. Galerija Čedomir Krtić, Pirot, izložba slika
2019.g. Galerija biblioteke Čajetina, Zlatibor, Grafika

Nagrade :

1986.g. Otkupna nagrada SIZ culture, Beograd .
1986.g. Srebrna plaketa ULUPUDS-a Medjunarodni sajam tehnike i tehnič kih dostignuća .
1996.g. Specijalno priznanje "Niška smotra marketinških ostvarenja "
1998.g. Specijalno priznave 45. medjunarodnog festivala dokumentarnog kratkometražnog i animiranog filma - Beograd
YUASIFA
2007.g. Specijalno priznanje ULUPDS-a, Niš

A l e k s a n d a r   D e v i ć
Back
Next